Ταχύρυθμη Εκπαίδευση Σωματοφυλάκων

H Ταχύρυθμη Εκπαίδευση Σωματοφυλάκων προτείνεται για ανθρώπους που θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση από το αντικείμενο της σωματοφυλακής. Μέσα σε μια ημέρα εκπαίδευσης θα διδαχθούν βασικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για το επάγγελμα του σωματοφύλακα και θα δοκιμάσουν τις δεξιότητες τους.

Αντικείμενα διδασκαλίας :

  • Γλώσσα του σώματος
  • Aυτοάμυνα
  • Παρουσίαση & Γνώση του πυροβόλου όπλου
  • Πρακτική Σκοποβολή με κίνηση

Διάρκεια Εκπαίδευσης : Μία (1) Ημέρα

Κόστος: 400,00 euro 
Συμπεριλαμβάνεται 23% ΦΠΑ και η απόδειξη ή το Τ.Π.Υ καταχωρείται στη φορολογική δήλωση

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

  • Το θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο
  • Τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιήσετε
  • Η ασφάλιση σας καθόλη την διάρκεια της εκπαίδευσης σας

» Δείτε το πρόγραμμα της Ακαδημίας μας για το 2014!